Köpvillkor

 

1. Företagsinformation

3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE) med org nummer : 559319-9119, i samarbete med OutVentures AB, org nummer 559241-7819. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse. 

 

Kontaktaddress: 

3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE)

Kabelgatan 4

434 39 Kungsbacka 

 

2. Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

 

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Klarna tillsammans med samarbetspartners.

 

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

 

3.3 Swishbetalning

Swishbetalning accepteras i kassan. Läs mer och skaffa Swish på https://swish.nu.

 

4.3 Skadade varor och reklamationer 

När du påbörjar aktiviteten i bokningen är det viktigt att du kontrollerar så produkterna inte är skadade eller felaktiga. Skador och fel måste anmälas omgående till oss på vår mail (support@hyrblagult.se), detta genom tydliga bilder och förklaringar om skadan. 

 

Hyrestagaren är ansvarig för att sköta och använda utrustningen på bästa sätt. Vid uppenbar ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren stå som ersättningsskyldig för uppkomna skador eller stöld. Hyrestagaren är även skyldig att skicka in bilder på alla sidor samt i/på släpvagnen den hyrt, både innan och efter hyran. Annars kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för tidigare skador

 

5. Ångerrätt och öppet köp

Betald bokning återbetalas ej. Bokningen kan fram till 24 timmar innan start flyttas till valfritt datum om ”Vädergaranti” (ombokningsskydd) köps till bokningen.

 

6. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Hyr blågult AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

 

7. Kontakt & Kundtjänst

Kontakta 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE) på e-post: support@hyrblagult.se

 

8. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

 

10.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

 

10.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

 

10.3 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

 

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE), org. nr. :559319-9119:, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://:www.hyrblagult.se: och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE): ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”): 

• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto

• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.

• För att hantera eventuella returer.

• För att skicka dig sms-aviseringar om bokningsstatus.

• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.

• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE)::s erbjudanden och tjänster.

 

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE): ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. 

 

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE): ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE) berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE) skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE): anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE): är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

 

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE): via :support@hyrblagult.se:. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. 

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i : 3MIL AB (HYRBLÅGULT.SE) berättigade intressen.

• Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.